You are currently viewing Top 10 Công Trình Sân Cỏ Nhân Tạo Trung Tâm

Top 10 Công Trình Sân Cỏ Nhân Tạo Trung Tâm

  • Post author:
  • Post last modified:15/06/2024

Cụm sân cỏ nhân tạo 5 người nằm ở trung tâm TP.HCM hoàn thành và đưa vào sử dụng

Thông Tin Dự Án Sân Cỏ Nhân Tạo

  • Địa điểm: Quận 1, TP.HCM
  • Thời gian hoàn thành: 06/2024
  • Quy mô dự án: 1 sân cỏ nhân tạo 5 người
  • Diện tích dự án: 860 m2
  • Hạng mục: sửa lại nền hạ, lắp toàn bộ mặt cỏ nhân tạo, đèn, lưới chắn bóng
  • Loại cỏ nhân tạo sử dụng: TTBL80
  • Thông số cỏ nhân tạo: Kim cương | DTEX 8000 | 50mm | 5/8″ | 160s

Một số hình ảnh