You are currently viewing Công Trình Sân Cỏ Nhân Tạo Lớn Nhất Q12

Công Trình Sân Cỏ Nhân Tạo Lớn Nhất Q12

  • Post author:
  • Post last modified:21/06/2024

Cụm sân cỏ nhân tạo 7 người lớn nhất Q12, TP.HCM hoàn thành và đưa vào sử dụng

Thông Tin Dự Án Sân Cỏ Nhân Tạo

  • Địa điểm: Quận 12, TP.HCM
  • Thời gian hoàn thành: 06/2024
  • Quy mô dự án: 4 sân cỏ nhân tạo 7 người (chia thành 12 sân cỏ nhân tạo 5 người)
  • Diện tích dự án: 9.600 m2
  • Hạng mục: sửa lại nền hạ, thay lại toàn bộ mặt cỏ nhân tạo, đèn, lưới chắn bóng
  • Loại cỏ nhân tạo sử dụng: TTBL1213
  • Thông số cỏ nhân tạo: Kim cương | DTEX 12000 | 50mm | 5/8″ | 130s

Một số hình ảnh