Tư Vấn Đầu Tư Sân Cỏ Nhân Tạo

FOBA cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư sân cỏ nhân tạo Miễn Phí, bao gồm:

  • Cách khảo sát và đánh giá khu vực đầu tư
  • Chọn phương án đầu tư: số lượng sân bóng, đội bóng tiềm năng
  • Lập kế hoạch chi tiết đầu tư
  • Tính toán cụ thể các phương án đầu tư
  • Đề phòng các rủi ro có thể xảy ra