Sân bóng mini Quảng Nam

Dự án cụm sân bóng mini cỏ nhân tạo này gồm 4 sân bóng mini 5 người và 2 sân bóng mini 7 người. FOBA đã tham gia:

  • Tư vấn, thiết kế đầu tư sân bóng đá mini
  • Cung cấp và lắp đặt mặt cỏ nhân tạo và phụ kiện
  • Cung cấp và lắp đặt đèn chiếu sáng, lưới chắn bóng
  • Tư vấn, giám sát hạng mục hạ tầng (chủ đầu tư tự thi công)
Xem Hình Tại Đây!