Our Blog

Khảo sát mặt bằng làm sân bóng cỏ nhân tạo đầu năm 2019

Thanh Thịnh đã tiến hành khảo sát mặt bằng để tư vấn khách hàng đầu tư sân bóng mini cỏ nhân tạo đầu năm 2019. Nhiệm vụ Thanh Thịnh là giúp khách hàng làm đúng ngay từ đầu các khâu đầu tư:

  • Khảo sát, đánh giá tình hình xung quanh khu vực đầu tư sân bóng
  • Chọn các phương án xây dựng sân bóng
  • Chọn loại cỏ nhân tạo chính xác
  • Cách hoạt động sau này khi sân bóng đưa vào hoạt động
  • Cách tối ưu hóa chọn kích thước, xây dựng, quản lý hoạt động sân bóng hiệu quả – lâu dài

 

Mặt bằng hiện trạng sân bóng mini cỏ nhân tạo Đà Lạt

 

Mặt bằng hiện trạng sân bóng mini cỏ nhân tạo H. Đơn Dương

 

 

Leave A Comment