Điều Khoản Sử Dụng

Cập nhật lần cuối: 20/03/2024

Chào mừng bạn đến với conhantaott.com (gọi là "Website"), một blog được dành riêng để cung cấp nội dung hấp dẫn và thông thái. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ ("Điều khoản") này trước khi sử dụng Website, vì chúng quy định quyền truy cập và sử dụng của bạn đối với Website. Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng Website, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này và tất cả các luật pháp liên quan.

Chấp nhận Điều khoản

Bằng cách sử dụng Website, bạn khẳng định rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Website. Chúng tôi có quyền, theo ý của chúng tôi, thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc loại bỏ một phần của các Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào trên trang này, vì vậy vui lòng kiểm tra trang này định kỳ. Việc tiếp tục sử dụng Website sau khi đăng các thay đổi sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu trưng và tải xuống kỹ thuật số, là tài sản của conhantaott.com hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó và được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ quốc tế. Việc biên soạn tất cả nội dung trên Website là tài sản độc quyền của conhantaott.com và được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ quốc tế.

Hành vi người dùng

Là người dùng của Website, bạn đồng ý với các điều sau:
Bạn sẽ không sử dụng Website cho bất kỳ mục đích vi phạm pháp luật hoặc bị cấm theo các Điều khoản này.
Bạn sẽ không sao chép, nhân bản, sao lưu, bán, mua bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Website mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của conhantaott.com.
Bạn sẽ không đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào bị vu khống, xúc phạm hoặc gây khó chịu khác, hoặc vi phạm quyền của người khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ của họ.
Bạn sẽ không sử dụng Website bằng bất kỳ cách nào có thể gây hại, làm tắt, quá tải hoặc làm suy yếu Website hoặc làm trở ngại cho việc sử dụng và tận hưởng của bất kỳ bên thứ ba nào.

Miễn trừ trách nhiệm

Trang web được cung cấp theo cách "như nó là" và "như có sẵn". conhantaott.com không đưa ra bất kỳ khẳng định hoặc bảo đảm nào về hoạt động của Trang web hay thông tin, nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm được bao gồm trên Trang web. Trong phạm vi cho phép theo pháp luật áp dụng, conhantaott.com từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đến các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và tính thích hợp cho một mục đích cụ thể. conhantaott.com không đảm bảo rằng Trang web, máy chủ của nó hoặc email được gửi từ conhantaott.com không chứa virus hoặc các thành phần có hại khác. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng Trang web là do riêng bạn chịu rủi ro.

Giới hạn trách nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, [Tên Blog của Bạn], các giám đốc, nhân viên hoặc đại diện của nó, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, phạt đền hoặc thiệt hại bồi thường nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến mất lợi nhuận, danh tiếng, sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại không vật chất khác, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, ngay cả khi [Tên Blog của Bạn] đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ conhantaott.com và các công ty liên kết của nó, các giám đốc, nhân viên và đại diện khỏi mọi trách nhiệm, yêu cầu, thiệt hại và chi phí, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc sử dụng hoặc lạm dụng Trang web, vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong các Điều khoản này hoặc vi phạm của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng tài khoản của bạn, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của conhantaott.com. conhantaott.com không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn từ chối tất cả trách nhiệm đối với conhantaott.com từ mọi trách nhiệm và sự chịu trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ trang web của bạn